Вікі Енциклопедія громадянського суспільства в Україні
Advertisement

Анатолій Вершигора

Анатолій Васильович Вершигора (народився у м.Бобровиця Чернігівської області 13 жовтня 1950 — помер 3 жовтня 2021) — український лікар та громадський діяч, працював головним лікарем Київської міської станції швидкої медичної допомоги та директором Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва (1989-2021), заслужений лікар України (2000).

Життєпис[]

1973 – закінчив Київський медичний ін-тут  ім. О. Богомольця, педіатричний факультет. Трудову діяльність почав ще зі студентської лави - 1970-1973 працював на посаді медсестри в Київській міській клінічній лікарні №14 ( нині - Олександрівська).

Після закінчення інституту одержав направлення до Темірської ЦРЛ (Актюбинська обл., Казахська РСР). За рік повернувся в Україну, де і продовжив свою трудову біографію: 1974-1976- Малинська ЦРЛ Житомирської обл.; 1976-1977- Димерська ЦРЛ Вишгородського р-ну Київської обл.; 1977-1989 –лікар виїзної спеціалізованої  бригади, ст. лікар оперативного відділу  СШМД у м. Києві, ст. лікар підстанції, зав.підстанції, заст.гол. лікаря СШМД. З 1989 - головний лікар станції, директор  КНП “Центр екстреної медичної допомоги та МК міста Києва”.

Помер 3 жовтня 2021 року.

Діяльність[]

Станом на 2021 КНП “Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва” є найбільшим медичним закладом Києва. Сьогодні підприємство нараховує 2,5 тис. працівників.

Під керівництвом  А.В. Вершигори  було докорінно модернізовано засоби зв’язку та автоматичну систему управління, що дало змогу поставити на новий рівень надання швидкої медичної допомоги населенню. Йдеться про  запровадження  принципово нової технології обробки викликів – централізований прийом, децентралізоване  виконання з централізованим контролем за етапами виконання викликів, що суттєво зменшило запізнення бригад (1996), вперше в Україні введено в технологічний процес автоматизовану інформаційну диспетчерську систему (АІДІС) “Швидка медична допомога” (1989), розроблено єдині правила виклику та нормативи прибуття  бригад ШМД на місце виклику (2010), у складі оперативного відділу створено  консультативно-телеметричний центр (КТЦ), оснащений сучасним кардіологічним телеметричним комплексом UNET, що приймає ЕКГ-сигнали  від електрокардіографів з функцією телеметрії, якими оснащені бригади ЕМД  та центри первинної медико-санітарної допомоги (2014), створено підрозділ медицини катастроф (2004), запроваджено першу і єдину в Україні  консультативну службу – поради лікаря по телефону – 15-83, яка діє донині (1987), запроваджено громадські слухання  з проблем   роботи та оцінки діяльності швидкої медичної допомоги міста Києва (2008 ),  розроблено логотип Київської СШМД (1992), стандарт кольорографічного розфарбування санітарних автомобілів ШМД України, відповідно до міжнародних стандартів; впроваджено нову  форму одягу  для працівників служби ШМД та медицини катастроф за міжнародними стандартами, що прийшла на зміну білим халатам (1997).

А. В. Вершигора ініціював створення Всеукраїнської  асоціації працівників    швидкої допомоги та медицини катастроф.

Відзнаки []

Заслужений лікар України (2000)

Список друкованих робіт[]

1.Ішемічний інсульт:екстрена, первинна, вторинна (спеціалізована) медична допомога, медична реабілітація: уніфік клініч. протокол мед. допомоги / розроб .: М.К. Хобзей, Т.С. Міщенко, А.В. Вершигора [ та ін.]; Укр. асоц. боротьби з інсультом.-К.: УАБІ, 2012.- 120 с.

2.Медицина невідкладних станів: швидка і невідкладна  медична допомога: підручн. для лікарів-курсантів післядиплом. освіти, лікарів-інтернів і студ.  мед. ВНЗ IV рівня акрид. / І.С.Зозуля, А.В.Вершигора,В.І.Боброва [ та ін.].- К.:Медицина, 2012.- 727 с.

3.Системний тромболіз при ішемічному інсульті. Екстрена, вторинна            ( спеціалізована) медична допомога: уніфік. клініч. протокол мед. допомоги / Укр. асоц.  боротьби з інсультом; розроб.: М.К.Хозбей, Т.С.Міщенко, А.В.Вершигора [та ін.].-К.,2012.- 55 с.

4.Практичні навички з медицини невідкладних станів : навч. посіб. /І.С.Зозуля, В.І.Боброва, А.В.Вершигора, Т.І.Ганджа, А.І.Зозуля, О.В.Іващенко. –К., 2008.-164с.

5.Медицина неотложных состояний: скорая и неоложная  медицинская помощь: учебн. для студентов, врачей-интернов высш. мед. учеб. заведений  последипломного образования / И.С.Зозуля, А.В.Вершигора. В.И. Боброва  [ и др. ].- К.:Медицина,2008.- 695с.

6.Застосування інформаційних технологій при моніторингу медичних наслідків  дорожньо-транспортних пригод /В.В.Бичков, А.В.Вершигора, О.С.Коваленко, А.М.Шевельов // Укр. журнал телемедицини та мед. тематики.-2008.- Т.6,№2.- с.194-196.

7.Швидка та невідкладна допомога у цифрах, 2000-2005 роки: довідк. посіб. /Ю,О.Гайдаєв, Г.Г.Рощін, А.В.Вершигора [та ін.]; КМАПО ім. П.Л.Шупика. - К., 2007.-201 с.

8.Напрями та проблеми реформування  швидкої та невідкладної медичної допомоги України /А.В.Вершигора, Т.С.Зозуля, Л.М.Зачек// Установчий з’їзд лікарів  щвидкої та невідкладної медичної допомоги та медицини катастроф: матеріали з’їзду, 17-18 листоп. 2005 р.-К., 2005.-с.8-15.

9.Діяльність швидкої медичної допомоги України за 1990-2002 роки: довідк. посіб. / Г.Г.Рощін, С.В.Синельник, А.В.Вершигора [та ін.];Київ. КМАПО ім. П.Л.Шупика,. Укр. наук-практ. центр екстр. мед. допомоги та мед. катастроф. - К.:Духов. Світ., 2004.- 159с.

10.100 років Київській міській станції швидкої медичної допомоги/А.В.Вершигора, Л.І.Городченко, О.К.Костюк//3б наук. праць співробітників КМАПО ім. П.Л.Шупика.-К.,2002 –Вип.1,кн.3.-С.5-10

11.  Комплесний підхід до лікування хворих на гострий інфаркт міокарда на догоспітальному етапі /А.В.Вершигора,В.А.Несукай,  О.О.Халізова//3б наук.праць співробітників КМАПО ім. П.Л.Шупика.- К.,2000.-Вип.9,кн.1.- С.399-402.

12.Довідник з медичної допомоги  на догоспітальному етапі / І.С. Зозуля, А.В.Вершигора, Т.В. Адамович [та ін.].-К.: Здоров’я, 1998.-198с.

13.Организация экстренной медицинской помощи в очаге с большим числом пострадавших/ А.В.Вершигора, Б.С.Михайлич, И.А.Довгалюк          [и др.] // Медицина катастроф: материалы междунар. конференции.-М., 1990.- С.61.  

Посилання[]

Інтерв’ю:

  • ” Швидка поспішає на допомогу хворим” (проблеми шв.мед. допомоги- за матеріалами бесіди з гол.лікарем КСШМД А.Вершигорою./ В. Калита // Ваше здоров’я.-2005.-№49, с.-14.
  • “ Утримати спеціалістів на нелегкій роботі у службі швидкої допомоги дають змогу лише доплати з бюджету”:[ бесіда з гол. лікарем міськ. ст. швид. допомоги та медицини катастроф А.Вершигорою.]           /В. Курінний:// Хрещатик.- 27.03.2009.- с.4.
  • “ Швидка допомога європейського зразка”:[ за матеріалами бесіди з нач. відд. екстр. мед. допомоги та медицини катастроф Упр. реформи мед. допомоги МОЗ України М.Стрельниковим, голов. лікарем міськ. ст. швидкої мед. допомоги та мед. катастроф А.Вершигорою] / А. Лівандовська// Вечірній Київ.- 2013.-№46.- с.26.
  • Про понад 110-рітню історію швидкої медичної допомоги Києва.                ( Інтерв»ю з директором КНП “Центр ЕМД та МК” А.Вершигорою.       /І. Тимошенко//Українське радіо/  “Київ інкогніто”- 30.06.2019 http://www.nrcu.gov.ua/schedule/play-archive.html?periodItemID=225    9573.
  • Як працюють ковідні бригади і скільки лікарів “швидкої” хворіє на коронавірус в Києві”/- Телеканал” Еспресо”// "Великий ефір Василя Зими" // 23.11.2020/ https://espreso.tv/video/279269
Advertisement