Вікі Енциклопедія громадянського суспільства в Україні
Advertisement

Всеукраїнська асоціація роботодавців (ВАР) — об'єднує та представляє інтереси 17 організацій роботодавців.

На підприємствах, які входять до членських організацій Всеукраїнської асоціації роботодавців працює близько 110 тисяч працівників.

Люди[]

Діяльність[]

Метою діяльності Асоціації є представництво та захист прав та законних інтересів організацій роботодавців - членських організацій Асоціації у економічних, соціально-трудових та інших відносинах, а також координація та консолідація дій членських організацій, посилення їх впливу на процес формування соціально-економічної політики, вдосконалення соціально-трудових відносин та розвитку соціального партнерства в Україні.

Асоціація:

 • представляє та захищає інтереси членських організацій у відносинах з органами державної влади, місцевого самоврядування, професійними спілками, іншими громадськими організаціями;
 • бере участь у законотворчій роботі через співпрацю з народними депутатами України, проводить громадську експертизу проектів законів та інших нормативно-правових актів з питань регулювання соціально-трудових, економічних відносин, державних програм зайнятості, охорони праці, з питань оплати праці, приватизації, проведення податкової, бюджетної, цінової політики, інших програм соціально-економічного розвитку, вносить пропозиції суб'єктам права законодавчої ініціативи щодо прийняття чи вдосконалення законів з питань трудових, соціально-економічних відносин.

Має досвід роботи в консультативно-дорадчих органах при ОВВ.

 • Рада підприємців при Кабінеті Міністрів України;
 • Громадська колегія Держкомпідприємництва України;
 • Рада національних асоціацій товаровиробників при Кабінеті Міністрів України;
 • Наглядові ради і правління фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування;
 • Національна тристороння соціально-економічна рада;
 • Координаційна рада з питань розвитку підприємництва при Київському міському голові;
 • Комітет підприємців малого і середнього бізнесу при ТПП України;
 • Експертно-апеляційна рада при ДРС України;

ВАР, як учасник підписання Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і профоб'єднаннями, протягом 2016-2017 брала участь в роботі комісій і робочих груп, створених при міністерствах і відомствах для узгодження окремих питань з виконання положень Генеральної угоди. В рамках виконання норм Генеральної угоди протягом 2016-2017 до ВАР надходили на погодження проекти законодавчо-нормативних актів, які стосуються соціально-економічних, трудових прав та інтересів працівників, роботодавців і підприємців.

Багато уваги приділялось ВАР питанням удосконалення нормативно-правової бази у сфері підприємницької діяльності. Разом з організаціями-партнерами ВАР визначила для себе основні проекти законодавчо-нормативних актів, прийняття і впровадження яких є важливим, першочерговим і актуальним для вітчизняного бізнесу. Це:

 • спрощена система оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва в проекті Податкового кодексу України;
 • реалізація Закону України "Про державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності";
 • подальша реалізація Закону України "Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності";
 • реалізація Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

Серед першочергових напрямків діяльності ВАР є питання:

 • реформи податкової системи;
 • фінансової підтримки малого і середнього підприємництва;
 • підвищення рівня кваліфікації професійних знань підприємців;
 • перепідготовки кадрів для сфери малого підприємництва;
 • співпраці з зарубіжними партерами, розвиток співробітництва з організаціями підприємців зарубіжних країн.

ВАР приєдналась до Глобального договору Організації Об'єднаних Націй. Підтримуючи принципи соціальної відповідальності бізнесу, ВАР бере участь в реалізації проектів з викоренення дитячої праці, протидії торгівлі людьми, рівності жінок і чоловіків на ринку праці, ініціювала низку заходів щодо профілактики ВІЛ/СНІДу на робочих місцях. Задекларована стратегія ВАР з даних питань включає різноманітні інформаційні заходи (випуск інформаційного бюлетеня, плакатів, проведення круглих столів, тренінгів, друк інформаційних матеріалів), роз'яснювальну роботу тощо.

Контакти[]

01601, м.Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 22. офіс 37, тел. (44) 486 3882, office@smpu.kiev.ua

р/р 26004010477 в ПАТ "НК БАНК" м. Києва, МФО 322432, код ЄДРПОУ 26547322,

Легалізація: свідоцтво Міністерства юстиції України № 2078 від 16 квітня 2004, ЄДРПОУ 26547322

Advertisement