Вікі Енциклопедія громадянського суспільства в Україні
Advertisement

Наталія Гаращенко

Наталія Миколаївна Гаращенко — науковець і громадський діяч, кандидат економічних наук, доцент Кафедри менеджменту Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.

Життєпис[]

Закінчила Київський державний економічний університет у 1994 р. Навчалась в аспірантурі Київського національного економічного університету з 1997-по 2000 р., з 2010 по 2013 – в докторантурі КНЕУ.

Учасник програми Всесвітнього банку, "Управління підприємствами в процесі  приватизації й реструктуризації"  (1994-1995), учасник програми обміну науковцями, Університет м. Торонто (Канада), дослідження у сфері стратегічного менеджменту (1997-1998).

Займається науково-педагогічною, консалтинговою (розробка стратегії, комерціалізація інновацій, бізнес-моделювання, бізнес-планування тощо), аналітичною (дослідження з питань розвитку МСП, електронної демократії, рівня корупції в агросекторі та адміністрування земельних відносин, євроінтеграційних процесів та змін в інституційному середовищі України тощо) та громадською діяльністю.

Також є тренером, в т. ч. має досвід участі як тренера в міжнародних програмах (East Invest 2). 

Наукова і педагогічна діяльність[]

Сфера наукових інтересів – стратегічне управління організаціями на засадах ресурсного підходу, управління мікро- та мезосистемами в новій економіці, комерціалізація інновацій, управління знаннями, експертні системи та технології.

Викладацькою діяльністю займається з 1994 р. Науково-педагогічний стаж більше 25 років.

Протягом 1994-2019 року працювала на кафедрі стратегії підприємств асистентом, старшим викладачем, доцентом. Викладала дисципліни «Мікроекономіка», «Внутрішній економічний механізм підприємства», «Стратегія підприємства», «Управління стратегічними змінами на підприємстві» та ін.  Працювала  на посаді заступника завідувача кафедри стратегії підприємств (2005, 2008-2010).

За час роботи в університеті брала участь в розробці методичного забезпечення та викладанні дисциплін «Мікроекономіка», «Управління стратегічними змінами на підприємстві»,  на поточний момент є автором навчальних програм та має досвід викладання таких дисциплін: «Стратегія підприємства», "Стратегічне управління", «Управління знаннями на підприємстві», «Фахова науково-дослідна робота студентів» (українською та англійською мовою), «Методологія наукових досліджень» (англійською мовою), Управлінська економіка (для рівня PhD), «Основи бізнес-аналізу», "Основи аналітики та управління знаннями", "Антикризове управління організацією".   Здійснює керівництво підготовкою курсових та дипломних робіт, проходженням переддипломної практики студентами.

Викладає на бакалаврському та магістерському рівні спеціальностей "Економіка", "Менеджмент", "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"  

Є гарантом освітньо-професійної програми "Економічна аналітика та стратегія" для освітньої кваліфікації "магістр економіки".  

Має понад 45 наукових та науково-методичних публікацій, у тому числі 3 навчальні посібники (у співавторстві), участь у 2 колективних монографіях (в т.ч. міжнародній).

Громадська діяльність[]

Президент ГО "Клуб економістів".

В березні 2021 обрана до складу Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна - ЄС, є координаторкою Робочої групи 3 Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна - ЄС «Економічна співпраця, зона вільної торгівлі, транскордонне співробітництво».[1]

Примітки[]

  1. ОБРАНО НОВИЙ СКЛАД УС ПГС, Платформа Громадського Суспільства, переглянуто 25 березня 2021

Посилання[]

Advertisement