Вікі Енциклопедія громадянського суспільства в Україні
Advertisement

Громадська колегія Ради Національного банку України — постійно діючий колегіальний консультативно-дорадчий орган.

Колегія створена для забезпечення діалогу з громадськістю під час вирішення питань щодо забезпечення стабільності банківської системи та стійкості грошової одиниці, захисту прав та інтересів споживачів фінансових послуг і подання Раді Національного банку України пропозицій щодо виконання нею своїх зобов’язань (згідно з Рішенням Ради НБУ від 24 листопада 2016 року №2.4).

Історія[]

Громадська колегія була утворена як правонаступник Громадської ради Національного банку України, проте з розширеними повноваженнями.

Склад[]

Кількісний та персональний склад Громадської колегії визначає та затверджує Рада Національного банку.

Склад Громадської колегії формується з числа представників інститутів громадянського суспільства – громадських об’єднань, легалізованих відповідно до законодавства України, які діють не менше ніж два роки, метою діяльності яких є захист інтересів споживачів фінансових послуг.

До складу Громадської колегії делегуються:

  • три представники (як правило – перші керівники) від банківських асоціацій чи об’єднань;
  • один представник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;
  • один представник комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності (за згодою).

Участь у роботі Громадської колегії добровільна.

Строк повноважень складу Громадської колегії – два роки.

Посилання[]

Advertisement