Вікі Енциклопедія громадянського суспільства в Україні
Advertisement
Logo e-Ukraine.png

Громадська організація «Електронна Україна»

Люди[]

 • Стефанович Єгор – голова
 • Піскун Андрій – заступник голови
 • Книшова Ірина – заступник Голови, координатор проектів

Місія[]

 1. Підняти позицію України в рейтингу розвитку е-урядування ООН — Сприяння входженню України до світового інформаційного простору.
 2. Рейтингувати державні органи — Здійснювати на постійній основі рейтингування державних органів всіх рівнів та регіонів України.
 3. Реалізувати принципи е-демократії — Інформування, залучення громадськості і бізнесу до створення та розвитку складових е-урядування, впровадження ІКТ в усіх сферах суспільного життя.
 4. Сприяти вдосконаленню нормативно-правової бази — Участь в розробці нормативно-правовових актів у сфері ІКТ, е-урядування.
 5. Збільшити кількість електронних послуг — Популяризація ідеї впровадження ІКТ в діяльність державних органів.
 6. Забезпечити доступ до інформаційних систем — Швидкий, зручний доступ зацікавлених сторін до різноманітних інформаційних систем з метою отримання е-сервісів та е-послуг.

Мета та завдання[]

Головна мета Організації полягає у сприянні розвитку та впровадженню політик та сервісів електронного урядування, його застосування в усіх галузях господарства, науки та освіти в Україні, а також систематизація сфери інформаційних технологій та розвиток інформаційного суспільства.

Основні завдання Організації:

 1. Сприяння розвитку електронних сервісів в державній сфері електронного урядування та в комерційній сфері
 2. Сприяння створенню, а в подальшому виконанню Стратегій ІКТ в Україні.
 3. Сприяння підвищенню рівня комп’ютерної грамотності населення України, накопиченню знань в галузі інформаційних технологій
 4. Сприяння створенню в Україні та впровадженню всесвітніх сучасних систем та сервісів
 5. Сприяння інноваційному розвитку, трансферу технологій
 6. Сприяння координації роботи щодо розвитку інформаційних технологій та пpoгpaмнoгo забезпечення
 7. Сприяння координації роботи щодо розвитку інформаційних технологій та пpoгpaмнoгo забезпечення
 8. Сприяння автоматизації процесів управління на всіх рівнях державної влади
 9. Дослідження, розробка та стандартизація інформаційних технологій у сфері електронного урядування
 10. Проведення наукових досліджень та моніторингу за окремими темами та завданнями зі складанням спеціалізованих звітів, пропозицій, методичних рекомендацій
 11. Сприяння побудові інтерактивної мапи електронної України
 12. Створення та розповсюдження електронних журналів, каталогів та електронних переліків, архівів, підручників а також контенту та програм, шкіл, семінарів, форумів
 13. Участь у галузевих, національних і міжнародних програмах сприяння доступу до інформації
 14. Сприяння входженню України до світового інформаційного простору
 15. Участь в заходах по усуненню недоліків у законодавстві, що стосується створення, збирання, накопичування, переробки, зберігання, поширення, надання та використання інформації
 16. Співпраця з державними, науковими та громадськими організаціями України та зарубіжних країн, окремими зарубіжними громадянами з питань, що відносяться до статутної діяльності Організації
 17. Організаційно-методичний, науковий та інформаційно-технічний супровід програм, проведення експертизи і конкурсів для інноваційних проектів та науково-дослідних, науково-конструкторських робіт в галузі інформаційних технологій
 18. Участь в організації конференцій, фестивалів, сесій, семінарів, доповідей з метою розвитку та впровадження сервісів електронного урядування

Проблеми сфери та їх наслідки[]

Е-урядування в Україні розвивається сегментарно, нерівномірно та доволі низькими темпами: впроваджені або частково впроваджені лише деякі компоненти е-урядування

Відсутній публічний інструментарій, комунікаційна платформа та комплексний нормативний документ, спрямований на формування та розвиток електронної України

Інформаційні системи та електронні сервіси державних органів працюють у різних форматах, функціонують за різними правилами, іноді з дублюванням функціонал

Наслідками проблемних моментів є:

 • Неефективне використання бюджетних коштів
 • Дублювання функцій державних органів
 • Неможливість взаємодії систем державних органів
 • Затримка в реалізації е-сервісів для громадян і бізнесу
 • Ускладнення та неефективність управлінських процесів
 • Сприятливі умови для розвитку корупції

Проекти E-Ukraine[]

 • eID: ЕЦП, Mobile ID, Bank ID, pass
 • E-services
 • Standards interoperability
 • Open data
 • Open BUDGET
 • E-democracy
 • Infrastructure
 • G-Cloud
 • GIS
 • Security
 • Virtual money
 • E-procurement Prozorro
 • E-Taxes, e-customs
 • E-Justice, e-court
 • Е-Рада
 • E-health
 • E-Agro
 • EcoDATA program
 • E-education
 • E-tourism
 • E-social
 • SMART infrastructure
 • Smart city
 • Інші сфери діяльності суспільства

Проект Цифрова вакцинація[]

У період кризи, викликаної розповсюдженням вірусу COVID-19, команда фахівців ГО “Електронна Україна” вийшла з ініціативою надання допомоги організаціям державного та приватного секторів економіки у питаннях цифровізації, автоматизації бізнес-процесів та налагодження дистанційного режиму роботи.

Були зібрані рекомендації по адаптації до кризових умов від провідних компаній та ІТ-експертів України. Надані численні консультації та реалізовані проекти кризового реагування.

Охоплені таки напрями як: дистанційна робота (е-документообіг, відео конференції, Он-Лайн Голосування, ERP, Звітність), Хмарні технології, IP Телефонія, Help Desk, Взаємодія з клієнтами, Онлайн освіта, Медицина, Продажі, Доставка, Інтернет просування.

Посилання[]

Advertisement