Вікі Енциклопедія громадянського суспільства в Україні
Advertisement

Значимість у Вікі екнцикопедії «Простір» (далі — Простір) — оцінка енциклопедичної цінності, що застосовується дописувачами для вирішення питання: «Чи заслуговує предмет на окрему статтю чи лише згадку в іншій статті Простору?».

Тематична спрямованість[]

Зважаючи на те, що Простір, на відміну від Вікіпедії, не є універсальною енциклопедією, тематика статей має стосуватися лише сфер:

 1. громадянського суспільства,
 2. держави і політикуму,
 3. бізнесу.

Загальні критерії значимості[]

Якщо предмет статті (людина, інституція, проект, подія, явище) істотно висвітлений у незалежних і авторитетних джерелах, цей предмет задовольняє критеріям для окремої статті.

«Істотне висвітлення» означає висвітлення предмету в подробицях, — і немає потреби в оригінальному дослідженні, щоб отримати відповідний зміст. Істотне висвітлення — це не просто згадка у джерелах, однак, не вимагається, щоб тема була для них основною.

«Авторитетними» вважаються джерела, які зберігають редакційну цілісність, що дозволяє верифікувати оцінки значимості відповідно до правил про авторитетні джерела. Ці джерела охоплюють опубліковані праці у будь-якому вигляді (паперовому чи електронному) всіма мовами. Наявність вторинних джерел, що висвітлюють тему, є вагомим свідченням значимості.

Від «джерел» не вимагається аби вони були доступні on-line, як і не вимагається, щоб вони були українською. Численні публікації одного автора чи організації для визначення значимості розглядаються як одне джерело.

«Незалежність» від суб'єкта виключає з розгляду роботи, створені пов'язаними особами. Наприклад, публікації про себе, рекламу, автобіографії та прес-релізи незалежними джерелами вважати не можна.

Широке висвітлення у надійних джерелах встановлює презумпцію, але не гарантію, що предмет прийнятний.

Свідчення мають показувати, що предмет отримав широке незалежне висвітлення чи визнання, і що воно не було короткотерміновим інтересом, результатом діяльності з просування або ж тема неприйнятна з інших причин.

Джерела свідчень включають:

 • реферовані публікації,
 • книги, що мають авторитет та довіру,
 • поважні засоби масової інформації
 • інші надійні джерела.

Дописувачі, що оцінюють значимість, мають розглядати не лише джерела, названі у статті, але й інші можливі джерела, що визначають значимість, які у статті не згадано.

Значимість потребує лише існування відповідних надійних джерел, а не їх безпосереднього цитування. Статті Вікіпедії не є завершеними і тема може бути значимою, якщо такі джерела існують, навіть якщо у статті їх не згадано. Однак, раз значимість було поставлено під сумнів, то існування неназваних джерел рідко є переконливим, особливо коли минув час і докази не лежать на поверхні. Якщо ж широке висвітлення у незалежних джерелах знаходиться у статті, тоді вилучення через недостатність джерел стає недоречним.

Критерії значимості людей[]

Загальні принципи[]

 • Верифікованість: чи можливо перевірити інформацію в статті у незалежних джерелах? Чи можливо це буде зробити через десять років?
 • Доповнюваність: чи переросте стаття коли-небудь розмір статті-заготовки?
 • Двадцятилітній тест: чи можна припустити, що через 20 років стаття про цю людину виявиться кому-небудь потрібною і цікавою?
 • Важливим критерієм значимості нині живої особи є наявність статей про неї у бібліографічних довідниках.
 • Інші критерії:
  • відома завдяки участі в історичних, політичних або інших подіях, вартих оголошення;
  • орденоносець, лауреат премії;
  • його іменем названо вулиці, школи або інші громадські установи;

Громадські діячі[]

 1. Керівники, члени правлінь, керівники робочих органів, працівники виконавчих органів громадських інституцій (якщо такі інституції відповідають критеріям значимості інституцій).
 2. Керівники та найактивніші в публічних виступах представники громадських неполітичних організацій, що діють у міжнародному, загальнодержавному обласному або районому масштабі, чиї конкретні дії (публічні виступи, законодавчі ініціативи тощо) потрапляли у фокус широкої громадської думки (підтверджується посиланнями на ЗМІ) і суттєво впливали на життя регіону, країни чи світу.
 3. Правозахисники, миротворці та інші особи, що беруть участь у суттєво важливих для життя району, області, країни або світу подіях.
 4. Помічники народних депутатів (штатні і на громадських засадах).

Політики і державні чиновники[]

 1. Президент України, працівники основних (мериторичних) підрозділів Адміністрації Президента до рівня головних фахівців включно, радники Президента України
 2. Голова Верховної Ради України, народні депутати, працівники основних (мериторичних) підрозділів Секретаріату ВРУ до рівня головних фахівців включно, помічники народних депутатів в штаті.
 3. Працівники Секретаріату КМУ, працівники центральних органів виконавчої влади до рівня начальників секторів.
 4. Судді
 5. Керівники і заступники керівників політичних партій (якщо такі партії відповідають критеріям значимості інституцій), члени політичних рад цих партій, керівники і заступники керівників обласних і районних осередків.
 6. Керівники різних гілок влади адміністративно-територіальних утворень до рівня сільських громад.
 7. Інші політичні діячі міжнародного, державного і муніципального рівня, чиї конкретні дії (публічні виступи, законодавчі ініціативи тощо) потрапляли у фокус широкої громадської думки (підтверджується посиланнями на ЗМІ) і суттєво впливали на життя регіону, країни чи світу.

Експерти[]

Енциклопедично значимим вважається експерт, експертна діяльність якого визнана у відповідній галузі релевантною (значимою, суттєвою, актуальною).

Підприємці[]

Енциклопедично значимим вважаються основні акціонери та керівники підприємств (якщо такі підприємства відповідають критеріям значимості підприємств)

Критерії значимості інституцій[]

Громадські інституції[]

Громадські інституції (громадські організації, громадські спілки, благодійні фонди, бізнес-асоціації, коаліції, федерації, конфедерації, рухи, тощо) які відповідають загальним критеріям значимості.

Державні органи і партії, органи місцевого самоврядування[]

Значимими є

 1. Адміністрація Президента та її структурні підрозділи
 2. Верховна Рада України, її комітети і інші створені радою та комітетами органи
 3. Секретаріату КМУ та його структурні підрозділи, центральні органи виконавчої влади та їх структурні піддрозділи
 4. Суди
 5. Обласні і районні державні адміністрації, їх структурні підрозділи
 6. Органи місцевого самоврядування
 7. Політичні партії, які відповідають загальним критеріям значимості, їхні територіальні відділення.

Підприємства[]

Будь-які підприємства, які відповідають загальним критеріям значимості.

Advertisement