Вікі Енциклопедія громадянського суспільства в Україні
Advertisement

«Комітет виборців України» — всеукраїнська громадська організація.

Люди[]

 1. Кошель Олексій Миколайович (керівник), генеральний деректор (керівник)
 2. Жолудєв Станіслав Вікторович, голова Правління
 3. Ніколов Юрій Петрович, заступник голови Правління
 4. Личковах Олексій Володимирович, член Правління
 5. Маслич Богдан Володимирович, член Правління
 6. Тітова Ірина Вікторівна, член Правління
 7. Ануфрієв Юрій Анатолійович, голова Наглядової ради
 8. Крісько Адрій Олександрович, заступник голови Наглядової ради
 9. Бекешкіна Ірина Ериківна, член Наглядової ради
 10. Феофілов Володимир Іванович, член Наглядової ради
 11. Чекмишев Олександр Вікторович, член Наглядової ради
 12. Кузенко Оксана Василівна, голова з Комітету з етики
 13. Мислінський Андрій Олексійович, член Комітету з етики
 14. Свірець В'ячеслав Володимирович, член Комітету з етики

Дирекція:

 • Кошель Олексій — Генеральний директор, koshel@cvu.kiev.ua
 • Тесленко Віталій — Заступник Генерального директора, виконавчий директор, vitaliy@cvu.kiev.ua
 • Линник Наталія — Заступник Генерального директора, керівник програм ВГО КВУ, nata@cvu.kiev.ua
 • Фахівець з управління проектами та програмами, secretar@cvu.kiev.ua; inter@cvu.kiev.ua
 • Юрист lawyer@cvu.kiev.ua
 • Рибачок Денис, Аналітик, pr@cvu.kiev.ua
 • Дегтярьова Марина, Бухгалтер, Email: marynadex@ukr.net

Цінності[]

Організація декларує такі цінності:

 • служіння суспільству. КВУ здійснює свою діяльність в інтересах суспільства в цілому та інтересах окремих соціальних груп. Забезпечення суспільного блага має пріоритет у порівнянні із забезпеченням інтересів як самої організації, так і її членів.
 • незалежність. КВУ є незалежною організацією, вільною від впливу з боку органів публічної влади, посадових осіб цих органів, політичних партій, громадських об'єднань, донорів, окремих громадян, якщо інше не передбачено законом або документами, які визначають засади взаємодії КВУ з третіми особами. Організація самостійно здійснює планування своєї діяльності, організовує та забезпечує втілення в життя власного бачення, місії та цілей.
 • визнання демократичних цінностей і повага до прав людини. КВУ сприяє утвердженню в Україні фундаментальних демократичних цінностей, закріплених у міжнародно-правових документах та національному законодавстві, а також реалізації прав і основоположних свобод людини. Демократичні цінності також лежать в основі діяльності КВУ, що передбачає, зокрема, прозорість діяльності для членів організації, реальну можливість впливу членів організації на вирішення внутрішньоорганізаційних питань в порядку, підзвітність статутних органів КВУ перед членами організації.
 • гендерна рівність і повага до інтересів національних та інших меншин. КВУ поважає права та інтереси національних меншин, сприяє втіленню в життя принципу рівності громадян незалежно від їхньої національної, релігійної та іншої приналежності. КВУ забезпечує втілення в життя принципу рівності представників обох статей при виконанні своєї місії та цілей, у тому числі при просуванні законодавчих реформ, доборі учасників публічних заходів тощо. Чоловіки та жінки мають рівні права при набутті членства у КВУ, обранні на посади у статутних органах організації, а також при прийомі на роботу.
 • орієнтація на втілення в життя бачення організації. КВУ спонукає своїх членів на усвідомлення цілей та місії організації і спрямовує їх діяльність на досягнення цих цілей.
 • прозорість. КВУ здійснює свою діяльність прозоро і гласно. Члени організації мають право ознайомлюватись з усіма документами, що стосуються діяльності КВУ, а також проектами рішень, які виносяться на розгляд статутних органів організації. КВУ активно взаємодіє із засобами масової інформації, органами влади та іншими зацікавленими суб'єктами. КВУ також сприяє утвердженню принципу прозорості в діяльності інших громадських об'єднань, органів державної влади та посадових осіб цих органів.
 • підзвітність. КВУ є підзвітним за результати своєї діяльності перед власними членами, донорами, партнерами, органами публічної влади, а також суспільством в цілому. Така підзвітність забезпечується, зокрема, шляхом періодичного інформування членів організації про результати діяльності КВУ та його статутних органів, обговорення результатів такої діяльності, можливіть дострокового припинення членства в організації чи припинення повноважень посадових осіб КВУ у випадках, передбачених Статутом та внутрішніми документами організації, подання до органів державної влади та органів місцевого самоврядування передбачених законом звітів; звітування про результати діяльності та її фінансування перед донорами; оприлюднення звітів та інформації про діяльність організації у загальнодоступних джерелах.
 • доброчесність. КВУ сприяє впровадженню принципів доброчесності у публічній та приватній сферах, забезпечує реалізацію цих принципів у процесі взаємодії з донорами та партнерами, а також у своїй внутрішній діяльності, зокрема через забезпечення виконання Кодексу етики Комітету виборців України.
 • співпраця з усіма зацікавленими сторонами. КВУ є відкритим для співпраці з усіма громадянами, органами публічної влади, громадськими об'єднаннями та іншими суб'єктами, які поділяють бачення, цілі та цінності КВУ, а також спрямовують свою діяльність на забезпечення загальносуспільного блага.
 • неприбутковий характер діяльності. КВУ є неприбутковою організацією. Це передбачає, що дохід організації не може розподілятись між її засновниками та членами і може використовуватись лише для виконання місії та досягнення статутних цілей і завдань КВУ.

Контакти[]

 • 04071, Україна, Київ-071, а/с 56,
 • тел/факс: +38 (044) 425 2166, 425 2301, 425 3720,
 • е-mail: cvu@cvu.kiev.ua

Посилання[]

Advertisement