Вікі Енциклопедія громадянського суспільства в Україні
Advertisement
Польовий Микола Анатолійович

Польовий Микола Анатолійович

Загальна інформація[]

Польовий Микола Анатолійович[]

Доктор політичних наук, професор. Професор кафедри політології та державного управління Донецького національного університету імені Василя Стуса. Викладає курси: «Моделювання та прикладний аналіз сучасних соціально-політичних процесів», «Практикум викладача дослідника», «Політична статистика та демографія», «Політична квантифікація», «Політичний фольклор та політичний режим в анекдотах».

Життєпис[]

У 1994 р. закінчив історичний факультет Одеського державного університету імені І.І. Мечникова, у 1997 р. захистив кандидатську дисертацію «Математичні методи у дослідженні інтегральних показників соціально-економічного розвитку (на прикладі динаміки хлібних цін у Російській Імперії другої половини XVIII – початку ХХ ст.)». У 2011 р. – захистив докторську дисертацію на тему «Сучасні методи моделювання політичних процесів: теорія та практика застосування».

З 1998 по 2016 р. працював в Національному університеті “Одеська юридична академія” послідовно старшим викладачем, доцентом та професором кафедри соціальних теорій.

Микола Польовий

Микола Польовий

В Донецькому національному університеті імені Василя Стуса працює з 2016 р. – професором кафедри політології та державного управління.

 • Голова спеціалізованої вченої ради Д.11.051.13 Донецького національного університету імені Василя Стуса.
 • Член спеціалізованої вченої ради К.64.053.09 Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди. (2017-2019 рр.)
 • Головний редактор журналів «Вісник Донецького національного університету імені Василя Стуса. Серія Політичні науки» (група «Б») та «European political and law discourse» (Index Copernicus) (Чехія).
 • Заступник головного редактора журналу «Політичне життя» (група «Б»).
 • Член редакційної колегії журналу «Politicus» (група «Б»).
 • Рецензент в журналі «European Journal of Transformation Studies» (WoS).
 • Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з числа науково-педагогічних працівників зі спеціальності 052 – Політологія.
 • Експерт Інституту демократії ім. Пилипа Орлика.
 • Співвиконавець НДР “Динамічні аспекти суспільно-політичних процесів в Україні та світі в другому десятиріччі ХХІ століття”.
 • Гарант освітньо-наукової програми «Політологія».

Головні напрями наукових досліджень[]

 • моделювання і прогнозування політичних та соціальних процесів
 • теоретичні та прикладні проблеми історичної інформатики
 • цифрова гуманітаристика
Advertisement