Вікі Енциклопедія громадянського суспільства в Україні
Advertisement
Польовий Микола Анатолійович

Польовий Микола Анатолійович

Загальна інформація

Польовий Микола Анатолійович

Доктор політичних наук, професор. Професор кафедри політології та державного управління Донецького національного університету імені Василя Стуса. Викладає курси: «Моделювання та прикладний аналіз сучасних соціально-політичних процесів», «Практикум викладача дослідника», «Політична статистика та демографія», «Політична квантифікація», «Політичний фольклор та політичний режим в анекдотах».

Життєпис

У 1994 р. закінчив історичний факультет Одеського державного університету імені І.І. Мечникова, у 1997 р. захистив кандидатську дисертацію «Математичні методи у дослідженні інтегральних показників соціально-економічного розвитку (на прикладі динаміки хлібних цін у Російській Імперії другої половини XVIII – початку ХХ ст.)». У 2011 р. – захистив докторську дисертацію на тему «Сучасні методи моделювання політичних процесів: теорія та практика застосування».

З 1998 по 2016 р. працював в Національному університеті “Одеська юридична академія” послідовно старшим викладачем, доцентом та професором кафедри соціальних теорій.

В Донецькому національному університеті імені Василя Стуса працює з 2016 р. – професором кафедри політології та державного управління.

 • Голова спеціалізованої вченої ради Д.11.051.13 Донецького національного університету імені Василя Стуса.
 • Член спеціалізованої вченої ради К.64.053.09 Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди. (2017-2019 рр.)
 • Головний редактор журналів «Вісник Донецького національного університету імені Василя Стуса. Серія Політичні науки» (група «Б») та «European political and law discourse» (Index Copernicus) (Чехія).
 • Заступник головного редактора журналу «Політичне життя» (група «Б»).
 • Член редакційної колегії журналу «Politicus» (група «Б»).
 • Рецензент в журналі «European Journal of Transformation Studies» (WoS).
 • Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з числа науково-педагогічних працівників зі спеціальності 052 – Політологія.
 • Експерт Інституту демократії ім. Пилипа Орлика.
 • Співвиконавець НДР “Динамічні аспекти суспільно-політичних процесів в Україні та світі в другому десятиріччі ХХІ століття”.
 • Гарант освітньо-наукової програми «Політологія».

Головні напрями наукових досліджень

 • моделювання і прогнозування політичних та соціальних процесів
 • теоретичні та прикладні проблеми історичної інформатики
 • цифрова гуманітаристика
Advertisement