Advertisement
Logo-sulhr.png

Громадська організація «Союз учасників лібералізації газового ринку»

Люди

Союз очолює Президент. Керівним органом Союзу, який здійснює управління його поточною діяльністю, є Виконавчий комітет. До складу Виконавчого комітету входять Президент Союзу та два члени Виконавчого комітету.

Історія

Союз створений у 2008 з метою лібералізації газового ринку України, захисту спільних інтересів членів Союзу.

Завдання

  • взаємодія та співпраця з органами державної влади чи місцевого самоврядування України чи інших держав, юридичними та фізичними особами, іншими державами тощо;
  • подання пропозицій, зауважень, заяв до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;
  • правова допомога учасникам газового ринку України;
  • захист інтересів своїх членів (учасників) у державних та громадських органах, у тому числі звернення з позовами до суду;
  • внесення пропозицій щодо розробки та реалізації програм розвитку ринку природного газу України;
  • сприяння обізнаності учасників газового ринку та інших зацікавлених осіб про стан, перспективи лібералізації газового ринку України, наявні проблеми та шляхи їх вирішення;
  • створення налагодженої взаємодії і співробітництва між членами Союзу.

Діяльність

Після прийняття Закону України «Про ринок природного газу» Союз бере участь у вдосконаленні нормативно-правової бази, що регулює даний ринок, подає пропозиції до проектів, розроблених державними органами, залучаючи провідних правознавців та аудиторів.

Окрім цього, Союз надає правову та методичну допомогу суб’єктам ринку природного газу під час оскарження ними нормативно-правових актів у судових інстанціях.

Посилання

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.