Вікі Енциклопедія громадянського суспільства в Україні
Advertisement

Спілка підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України

Люди[]

Історія[]

14 червня 1990 року відбулась установча конференція Спілки малих підприємств України. Спілку було створено з метою підтримки малого бізнесу за ініціативою малих підприємств. На І з’їзді Спілки головою її Ради, а пізніше президентом був обраний Ю.І.Єхануров, який і сьогодні очолює Спілку на громадських засадах.

В квітні 1996 року Спілку малих підприємств перереєстровано в Міністерстві юстиції України в Спілку підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України (СПМСППУ, свідоцтво № 734 від 11 квітня 1996 р.).

Основною метою діяльності Спілки є захист законних соціальних, економічних та інших спільних інтересів своїх членів та сприяння послідовному становленню, розвитку і співробітництву малих, середніх і приватизованих підприємств, розширенню сфери їх діяльності з поступовим перетворенням в розгалужену систему, органічно пов’язану з великими підприємствами для більш повного забезпечення суспільних потреб у послугах, товарах народного споживання та іншій продукції, усуненню монополізму в їх виробництві.

Діяльність Спілки здійснюється виключно за рахунок вступних і членських внесків.

Членство в Спілці є індивідуальним та колективним. Спілка об’єднує понад 12 тисяч підприємців і підприємств різних форм власності.

При Спілці створено госпрозрахункові та громадські організації, які забезпечують комплексну підтримку підприємництва.

Спілка підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України тісно співпрацює з урядовими структурами, органами місцевої влади, неурядовими організаціями для створення ефективної коаліції для підтримки підприємництва в Україні, усунення правових, адміністративних, організаційних і будь-яких інших перешкод на шляху розвитку підприємництва, а, відповідно, і вітчизняного виробництва.

Спілка пропонує підприємцям:

  • правову підтримку і захист їх економічних, професійних, соціальних інтересів;
  • консультаційно-юридичну, інформаційну допомогу, аудиторське обслуговування. В плані інформаційно-консультативного забезпечення малого підприємництва Спілка регулярно надає підприємцям інформацію, довідки, консультації через Інформаційно-аналітичний центр підтримки підприємництва Спілки, де накопичена база даних про 108 тисяч підприємств-виробників України, нормативні документи з питань оподаткування, законодавства України. Члени Спілки - підприємці регулярно (щомісяця) отримують від виконавчої дирекції інформаційні листи та Інформаційні бюлетені, забезпечуються необхідною інформацією та кваліфікованими коментарями про закони, постанови, інструкції, пропозиціями про співробітництво вітчизняних і іноземних фірм, установ, організацій, про поточну діяльність виконавчої дирекції. Регулярно для підприємців проводяться консультації за “круглим столом” з правових питань, з питань ведення бухгалтерського і податкового обліку, звітності;
  • навчання і підвищення кваліфікації, професіоналізму, проведення конгресів, конференцій, семінарів, ділових зустрічей. Ця робота реалізується через економічний центр Спілки - Центр підтримки підприємництва “Компас”;
  • сприяння в отриманні кредитів, інвестуванні виробництва, промислової кооперації, розвитку торгової діяльності. Підприємствам централізовано направляються інформаційні матеріали про порядок кредитування малих підприємств, з метою полегшення одержання кредитів підприємствам надається методична допомога по розробці бізнес-планів. Для керівників малих і середніх підприємств організуються зустрічі з представниками інвестиційних фондів, компаній;
  • встановлення прямих зв'язків між фірмами і малими підприємствами, діловими колами України та іноземних держав. Це один з важливих напрямків роботи Спілки. Робота проводиться в рамках програми “Пошук партнерів”, яка успішно діє в Спілці протягом чотирнадцяти років. На замовлення підприємців Спілка регулярно подає запити до торгово-економічних місій посольств, торгово-промислових палат по пошуку партнерів для співробітництва. Керівництво Спілки постійно зустрічається з представниками торгово-економічних місій посольств для обговорення питань, пов’язаних з розвитком зовнішньо-економічної діяльності малих і середніх підприємств, проводить відповідні заходи (форуми, зустрічі, конференції).

Ще на початку діяльності Спілка визначила для себе, що успіх можливий за умов, коли організація буде потрібна підприємцям, керівникам малих і середніх підприємств, всім тим, хто робить перші кроки в бізнесі. З того часу Спілка намагалася робити все, щоб бути корисними для своїх членів, надавала їм найістотнішу практичну допомогу. Завдяки цьому вдалося завоювати довіру й повагу підприємців, бізнесових структур України та іноземних держав, стати авторитетною, життєздатною й ефективною всеукраїнською громадською організацією, з якою рахуються всі гілки влади.

Стратегічним напрямком діяльності Спілки була і залишається комплексна підтримка малого і середнього бізнесу, захист законних соціальних, економічних та інших спільних інтересів підприємців та сприяння послідовному становленню, розвитку і співробітництву малих, середніх і приватизованих підприємств, розширенню сфери їх діяльності.

В планах Спілки на найближчі роки - продовжити активну роботу по підтримці і розвитку малого підприємництва, добиватися вирішення проблем, які стоять на заваді його розвитку, сприяти усуненню правових, економічних та адміністративних перешкод у реалізації прав на підприємницьку діяльність, створення належних умов для того, щоб кожна людина мала можливість власноруч будувати своє життя, самостійно здійснювати будь-яку діяльність, що не суперечить чинному законодавству.

Посилання[]

Advertisement