Вікі Енциклопедія громадянського суспільства в Україні
Advertisement
High Tech Office Logo.jpg

Громадська спілка «Хай-Тек офіс Україна» — це об'єднання підприємств у сфері високих технологій для створення сприятливих умов для розвитку в Україні інноваційного бізнесу та цифрової економіки.

Люди[]

 • Андрій Бірюков, виконавчий директор
 • Анна Скляренко, директор-розпорядник
 • Людмила Корнійчук, директор з комунікацій
 • Олена Корнієнко, директор проектів

До складу Наглядової ради організації включено представників Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, Верховної Ради України та Адміністрації Президента України.

Експерти:

Історія[]

Урочисте відкриття офісу відбулося 27 липня 2016 року за участю Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економічного розвитку і торгівлі України Степана Кубіва, заступника глави Адміністрації Президента України Дмитра Шимківа, представників бізнесу та міжнародних організацій.

Діяльність[]

Метою (ціллю) створення та діяльності Спілки є захист прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, та інших інтересів, підтримка розвитку інноваційних проектів.

Фахівцями Хай-Тек офісу Україна та групою експертів світових та вітчизняних лідерів високотехнологічного ринку за сприяння та підтримки Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, Комітету Верховної Ради України з питань інформатизації та зв’язку та Адміністрації Президента України була ініційована та здійснена розробка документу «Цифровий порядок денний України 2020».

Принципи діяльності: добровільність; самоврядність; вільний вибір території діяльності; рівність перед законом; відсутність майнового інтересу її членів (учасників); прозорість, гласність, відкритість та публічність; повага до особистої думки і гідності кожного члена Спілки; колективність у роботі Спілки та її органів в поєднанні з особистою відповідальністю кожного члена за виконання своїх обов'язків та доручень; виборність всіх органів управління Спілки; періодична звітність виборних органів перед членами Спілки та вищестоящими органами; свобода дискусій в поєднанні з суворою статутною дисципліною і підпорядкованістю меншості прийнятим рішенням; обов'язковість виконання рішень вищестоящих органів управління іншими органами управління Спілки.

Основними напрямками діяльності Спілки є:

 • Удосконалення законодавчої бази для розвитку в Україні інноваційного бізнесу .
 • Формування нової державної політики в сфері підтримки інновацій шляхом:
 • Захист прав інтелектуальної власності
 • Розширення співпраці з місцевими органами влади у підтримці інновацій
 • Підтримка інноваційних проектів

Спілка:

 • Звертається до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;
 • співпрацює з українськими та іноземними державними та громадськими організаціями, фондами, центрами, науковими установами, підприємствами;
 • залучає фінансові, матеріальні, інтелектуальні та інформаційні ресурси;
 • надає громадським об’єднанням і окремим громадянам інформаційну, консультативно-методичну допомогу для здійснення програм, що відповідають меті та основним завданням Спілки;
 • Бере участь у підготовці та сприяє у проведенні конференцій, симпозіумів, форумів, круглих столів і науково-практичних семінарів, тренінгів та навчальних поїздок, організовує виставки, презентації, фестивалі, ярмарки, інформаційні акції, сесії та інші масові заходи, що відповідають меті та основним завданням Спілки;
 • Бере участь в організації консультацій, навчальних семінарів, лекцій та інших освітніх заходів, виданні та поширенні друкованих методичних матеріалів, створенні радіо-, телепередач і фільмів, що відповідають меті Спілки;
 • Проводить соціологічні дослідження та аналізи, приймає участь у вивчені економічної ситуації в регіонах щодо вироблення пропозицій регіонального, економічного та соціального розвитку інноваційних технологій;
 • Сприяє національним, регіональним і галузевим програмам та проектам з питань економічного розвитку в сфері інноваційних технологій;
 • Сприяє максимальному розширенню інформаційного забезпечення та комунікаційних можливостей своїх членів, підвищенню їхнього професійного рівня;
 • Налагоджує та розвиває міжнародні контакти та співробітництво своїх членів, бере участь у спільних проектах і програмах з іноземними та міжнародними організаціями;
 • Здійснює правовий, організаційний та консультаційний захист творчих, економічних, соціальних та інших інтересів і прав своїх членів та сприяє цьому в інтересах незалежних експертів та громадських організації, що займаються питаннями демократизації суспільства та розвитку національної економіки;
 • Інформує українську та зарубіжну громадськість про свою діяльність, розповсюджує накопичену та вивчену інформацію, пропагує свою мету;

Спілка фінансується коштом членів спілки (вітчизняні та міжнародні оганізації) та благодійними внесками.

Офіс перебуває в безпосередньому контакті з Кабінетом Міністрів України, Адміністрацією Президента, Верховною Радою, комітетами Верховної Ради, повідним експертним середовищем, українською та зарубіжною громадськістю та ін. Спілка не підтримує жодні політичні партії чи політичних лідерів.

Контакти[]

 • office@ht-office.org
 • вул. Дорогожицька, 1, "Unit City", Київ

Посилання[]

Advertisement